STOP

 

Okamžiky, kdy se čas jako by zastaví,
patří v mém životě k těm nejkrásnějším...

Cesta osvícení je souběžná s cestou k Tvému srdci.

Spokojený život budeš žít, až se pro to rozhodneš.

Spokojenost ti nedá vnější svět.

My lidé nevíme odkud pocházíme a kam kráčíme, ale my všichni cítíme... Odkud pocházejí naše city?

Šťastné bytí na zemi začíná v objetí s Tvou duší.

Štěstí začíná tam, kde končí strach.

Často třídíme dění na pozitivní a negativní. Ale měli bychom s tím občas přestat, neboť vše, co se děje, má nějaký význam.

Budeš-li trpělivý/á - pochopíš genialitu  zákonitostí našeho bytí na zemi...Láska a víra Ti budou oporou.

Pohřbi myšlenky, které tě trápí, a jiné nastoupí na jejich místo. Poté tě opustí i strach ze smrti a začneš se radovat a rád žít.

Život je jen okamžik a ty si určuješ jeho kvalitu.
Tato se sestává z mnoha okamžiků.

Překážku překonáš jen tehdy, když to zkusíš.
Život je plný překážek, abys žil/a.

Pod lampou bývá tma a v té největší tmě můžeš najít světlo.

Nehledej pravdu.

Hledej jen sám/a sebe.
To je ta jediná cesta najít pravdu.

To šedivé může vyhrát jen tehdy, když to připustíš.
 
 

Kdo podvádí Tebe, podvedl před tím sám sebe a svou duši.

Žádný člověk nemůže být šťastný, když jeho duše je smutná.

 
 

Síla ducha je podmíněna duchovním rozvojem.

Síla ducha posiluje naši bytost a je zdrojem energie.

Jedna nepříjemná či bouřlivá diskuse ti dá někdy více odpovědí než mnohé povrchní a příjemné rozhovory.

Budeš-li upřímný sám k sobě, dostaneš šanci ucítit to pravé.

Rozhodni se, zda chceš podporovat válku nebo mír a chovej se podle toho!

Do války jdou dobrovolně ti, kteří bojují stále sami se sebou.

Když pospícháš, sedni si.

Když sedíš, neusni.

Tvé zrdcadlo pravdy vidíš dennĕ ve svém partnerovi.
Pokud nemáš odvahu a chuť se do svého nitra podívat, zůstáváš opuštěný.

Tvé negativní myšlenky přitahují negativní realitu.

Tvé pozitivní myšlení vytváří vizi pro tvůj život a náš nový svět.

V bibli stojí 365x  výzva:

"Ty nemusíš mít strach."

Opakuj si to každý den a začni cítit význam tohoto sdělení.

Já věřím na dobro.

Důvěra s láskou jsou jako jednobuněčná dvojčata.

Nemůžou žít bez sebe.

Odpouštím tobě.
Odpouštím sobě.
Život je láska.

Stáhni se do sebe, abys cítil/a, co je dobré.

Centralizovaná síla a klid jsou ti správní poradci.

Vnitřní boj, který se sebou svádíš, vedeš i venku a ztrácíš svou energii.

Tvůj vnitřní klid naplní prostor kolem tebe a nabíjí tě. 

Sedněme si a diskutujme.

Každé slovo obsahuje energii, která dál proudí.

Pokud klameš - budeš oklamán a budeš věřit iluzím.

Tvá míra trpělivosti ukazuje na stupeň tvé vnitřní zralosti.

Když se necítíš dobře, vnímej lásku.

To léčí.

Duchovní vývoj nám pomáhá naše těla přijímat jako nástroje životní radosti a nahradit utrpení za radost.

Obejmi strom a vnímej v této jednotě svou vlastní sílu. 

Prožitek tělesného orgasmu s pocitem svobody a čistým svědomím nám umožní pravé spojení s božím v nás a očistu na mnoha úrovních.

Důležitým zdrojem pro lásku je energie ztransformovaná z hněvu a agrese.

Dění na světě je velké jeviště, na kterém je každý pohyb ozářen světlem lásky.

My lidé žijeme na zemi tak, jak rozumíme tomu, že umění je žít.

My lidé putujeme životem.
Až pochopíme, že cestování začíná uvnitř nás samých, zažijeme překvapení a změníme i cíle našich dalších cest.

Láska je svoboda.

Když se budeš cítit svobodný, budeš schopný milovat.

Měj své tělo rád a dávej na něho pozor.
Tělo je chrám pro tvou duši.
Je to zobrazení toho, jak se svou duší zacházíš.

Stálé štěstí existuje.

Šťastný je ten, který zůstává v pohodě bez ohledu na to, co se kolem něho děje.

Posloucháme, co se říká- ale KDO to povídá a PROČ?

Počítáme stále kolik?

Neměli bychom se ale dívat na kvalitu?

Jeden jediný člověk zvládne svou vůlí a svou silou více než stovky slabochů.

V meditaci s tvou duší ucítíš, co tě dělí od tvých bližních.

Budeš vnímat, zda připouštíš jejich blízkost.

Zůstanu sám/a, dokud nebudu schopný/á nechat jiné se svobodně rozhodovat.

Jenom tak může láska proudit.

Kolektivní energie znamená, že ti silnĕjší nesou tíži za ty slabé.

Neměli by ti slabší jedinci namísto nespokojenosti  být vděční?

Tvé myšlenky budou tvou realitou.
Tvá očekávání se mohou uskutečnit.

Ty si volíš ty, se kterými se stýkáš a oni s tebou realizují to, co prožíváš a přitahuješ.

Máš strach, co bude?

Tak nežiješ.

Nemáš často "čas"?

Tak nežiješ.

Život je cesta, která plyne.

Dny, které trávíš s úsměvem v sobě, ovlivňují harmonický tok universální energie a to, co se nám všem děje.

Léčení nebolí, bolí tě jen tvůj program trápení, co v sobě nosíš.

Odstraň hnijící a trpící kořeny, aby tvůj strom života mohl zdravě růst.

Opakování je matka moudrosti.

Opakování tě přivede k pravdě, ale může tě svést i ze správné cesty.

Dobře míněná rada je terapií pro tvé ego.

Naše obavy nepřicházejí ze srdce, ale z hlavy.

V srdci sídlí láska, důvěra a ochrana.

Terapie je impuls k pohybu a pohyb je život...

Život má být terapie.

Život je cesta ke štěstí, kterou si určuješ svým vědomím sám.

Víra tvá tě vyléčí

víra tvá tě zachrání.

Minulost nemůžeme vrátit, ta nás doprovází stále.

Žít "teď" znamená soustředit se na budoucnost.

Přání a iluze jsou nevlastní sestry intuice.

Mluv tak, jako kdybys vůni tvých slov cítil.

Hádej se šeptem, aby ta energie zůstala u tebe.

Upřímní a příjemní lidé jsou elixírem našich dní zde na zemi.

Tvůj život je tak bohatý, kolik jich okolo sebe máš.

Těšíme se, až spadnou roušky těch, kteří schovávali svou pravou tvář.

Oči jsou okna do naší duše a náš hlas jsou její zvonky.

Náš smích spojuje naše duše bezprostředně…

Počasí se mění, tvá nálada se mění a i současná situace se změní.

Život je změna.

Těším se na nové, je jedno, co se stane.
Důvěřuju.

Hranice trpĕlivosti končí tam, kde ty cítíš, že ti energie uniká.

Nejsou lidé, kteří jakoby měli častěji štěstí; jsou ale takoví,
kteří si hranice určují sami.

Dlouhé přemýšlení nás lidi nedělá bezpodmínečně šťastnějšími, zamysli se nad tím.  

Tvůj partner ti dává tolik respektu, kolik si ho dáváš ty sám sobě.

Víme, že svět je větší než náš strach.

Nejdůležitější cesty jsou uvnitř nás.

Nezapomeň, že vždy komunikujeme i z úrovně srdce.
Pozoruj se.

Otevřít se pro pomoc znamená, že otvíráš své srdce.

Připustíš-li, že zázraky se můžou stát, tak se potom dějí.

Kdo se bojí a má pocit, že se potřebuje před něčím bránit, neotevře se pro pomoc a neotevře své srdce.

Když něco začíná, má to v sobě už konec.
A když něco skončí, zase něco začíná.

... a ti, kteří hledají, přicházejí ke mně, protože cítí, že mé hledání je upřímné 

Čekáš nebo žiješ?
Život není čekání.
Když čekáš na život - nežiješ.
Život je pohyb

Není života bez zázraků.
V našem životě se učíme na ně věřit.

Prožít si tělesný orgasmus uvolněně s radostí, přináší osvobození na mnoha úrovních.

Pokaždé nás léčí, když si uvědomíme, že láska existuje a je přítomná.

Osvobození se od programů trápení patří také ke smyslu života zde na zemi.

To, co se děje venku, je méně důležité než to, co se děje uvnitř nás.

Užívej si a vychutnávej svůj život dnes a zde na zemi!

Když to neuděláš teď, může se stát, že už to zítra nepůjde.

A pokud nebudeš život vychutnávat, může se stát zítra nechutným.

Tvé myšlenky se stanou realitou a tato stávající realita ti zrcadlí v materiálním světě stupeň tvého duchovního růstu.

Budete svoji?
„Přeju vám do vašeho svazku důvěru, respekt a lásku".

Je rozdíl: chtít žít v lehkosti anebo chtít být mladý.

 

Snažte se pochopit motivaci jednání druhých.

Cesta pochopení je cesta lásky.

 

Vše se stane jak má, ale my podle citu přiléváme svůj olej do ohně.

 

Jako rodič si uvědom, zda tvé dítko k tobě cítí respekt či strach.

 

Odpoutat se od něčeho je procesem transformace. Když něco opustím, otevře se cesta pro nové.

 

Duchovní vývoj ti pomůže chápat tvé tělo jako nástroj radosti a ne jako nositele trápení.

 

Strach se rodí v naší hlavĕ a ne v našem srdci; zde bydlí láska, důvĕra a sdílení jistoty.

 

Choď bosý/á a vstupuj do řek a budeš cítit matku země uvnitř sebe.

 

Radost ze života je zdroj životní energie.

 

Opakování je matka moudrosti. Pozitivní opakování Tĕ programuje pozitivně. Naproti tomu jiná opakování manipulují, blokují a omezují tvé jednání.

 

Setkej se v tvé meditaci s tvou vnitřní ženou a vnitřním mužem. Tyto obrazy tě budou doprovázet na Tvé cestě léčení.

 

Sdílená bolest má být poloviční a sdílená radost dvojnásobná. Vídám, že sdílená bolest se občas i úplně rozplyne, a že sdílená radost narůstá do neměřitelných dimenzí.

 

Jeden z nejhezčích okamžiků tvého života bude, když si uvědomíš, že už Boha nemusíš hledat. Tehdy jsi ho právě našel.

 

Při obejmutí stromu přijmeš svého otce a spojíš se s ním. Cítíš jeho energii a svou sílu?

 

Naše bytí na zemi je jako dění na jevišti, kde každý náš pohyb je osvětlen paprskem lásky.