Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Společnost FORUM BOHEMIA s.r.o., Ruská 383/60, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 07523998, která je zastoupena paní Jarmilou Mísařovou vám na požádání obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
 
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na e-mail: info@forumglobal.info, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo případných stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky www.forumglobal.info, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Provozovatel těchto stránek přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Provozovatel těchto stránek používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
 
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Cookies

Provozovatel těchto stránek používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost FORUM BOHEMIA s.r.o., Ruská 383/60, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 07523998, která je zastoupena paní Jarmilou Mísařovou se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti FORUM BOHEMIA s.r.o., Ruská 383/60, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 07523998, která je zastoupena paní Jarmilou Mísařovou.