Aktuality

19.07.2024

Nové astrologické vlivy

Liebe Freunde, ich schrieb euch, dass sich ab dem 07.07.einiges in die Bewegung setzen wird.
Milí přátelé, psala jsem vám, že se od 07.07.dá mnohé do pohybu.

In diesen Tagen  erhöht sich die elektromagnetische Strahlung und in den nächsten 14 Jahren wird uns die Konjuktion von Jupiter und Uranus einen  neuen perspektiven Weg ermöglichen.
V těchto dnech se zvyŝuje elektromagnetické působení a příštích 14 let nám bude konjukce Jupitera a Uranu umožňovat novou perpektivní cestu.

Nach dem Vollmond am 21.07.kommt dazu noch die Planet Pluto und die Transformation der heutigen Welt wird voll bei Dir zu Hause und weltweit gestartet.
Po měsíci v úplňku se k tomu přidá planeta Pluto a transformace u Tebe doma a ve světě se dá plnĕ do pohybu.

Aus diesem Grund arbeitete ich in den letzten Tagen an meinem neuen youtube Film "Die Transformation & die Heilkräfte".
Z toho důvodu jsem pracovala v posledních dnech na mém novém youtube filmu "Transformace & léčivé síly".

Kalendář:
CZ/ Praha Hotel Pyramida
16./17.08.
coaching/osobní porady

IT/Süd Tirol/ Schluderns Hotel Saldur
25./ 26.08
coaching/Beratungen

CH/Bäch/Seestrasse 34c
Seminar: TAROT& Symbole
ind.Analysen/Auflösung von Blokaden
31.08.

Ich wünsche euch allen sonnige Tage.
Přeji vám všem slunečné dny.

15.07.2024

Frieden/mír/peace

Liebe Freunde, ich schrieb euch, dass sich ab dem 07.07.einiges in Bewegung setzt.
Milí přátelé, psala jsem vám, že se od 07.07.dá mnohé do pohybu.

Nach einer Woche in Tschechien kehre ich zurück. Ich arbeitete mit den 20 Klienten und bin für diese fruchtbare und schöne Zeit sehr dankbar.
Vracím se po týdnu z Čech, kde jsem pracovala s 20 klienty a strávila krásné a plodné dny.

Meine ungarische Hälfte ist sehr dankbar und stolz darauf, was der Herr Órban tut.
Má maďarská polovina je pyŝná a vděčná za to, co činí nyní pan Órban.

Wir alle brauchen  jetzt einen Halt, die Ruhe und die positiven Gedanken.
Vŝichni se nyní potřebujeme zbavit strachu, cítit se jistěji a najít v sobě sílu.

Deshalb platziere ich gerade im meinen youtube Kanal den neuen Film über die Heilkraft der Bäume und die Meditation.
Proto jsem  natočila pro můj youtube kanál nový film o léčivé síle stromů a o meditacích.

Kalender/kalendář:
August: 
16.-17.08.Praha/CZ/Hotel Pyramida coaching/porady

25.-26.08.Schluderns/Italien/Süd Tirol/Hotel Saldur
coaching/Beratungen

& in Bäch bei Zürisee

31.08.Schweiz/Bäch
TAROT & Symbole
Ind.Analysen/Blockaden erkennen und auflösen

Wir wünschen euch allen friedliche Zeit
Přejeme vám vŝem poklidný čas

Jarmila Amadea
Katerina & Fabio

28.06.2024

Newsletter: JULI/ČERVENEC 2024

Liebe Freunde,
im meinen youtube Kanal startete ich mit der Pflanzenwelt.
Im Herbst werde ich für euch sogar heilend kochen.

Milí přátelé,
nově začínám v mém kanálu s rostlinkami.
Na podzim pro vás budu i léčivě vařit.

Es startet die Sommerzeit und astrologisch sollten wir auch schwitzen.
Im meinen Film "TAROT 3.Qurtal" wirst Du darüber mehr erfahren.

Video auf Youtube: Tarot 3. Quartal 2024 (DE & EN)

Začíná nám léto a i astrologicky se budeme více potit.
Více o tom novém filmu"TAROT 3.kvartál".

Video na Youtube: Tarot 3. kvartal 2024 (CZ)

TERMINE:

CZ/Praha 6/Hotel Pyramida
" Osobní porady"
11.07.-13.07
17.08.-18.08

IT/Schluderns/Hotel Saldur
"Beratungen"
25.08.-26.08.

CH/ Bäch/Seminar
"TAROT & SYMBOLE"
10 - 17 h 30

Wir wünschen Dir mit meinem Team wunderbare Sommerzeit!

S mým týmem Ti přejeme ktásný letní čas!

 Jarmila Amadea
Katerina  &  Fabio
                 

13.06.2023

Milí přátelé, momentálnĕ prožíváme neklidné období i nestabilní počasí.
Od 07.července do března roku 2025 nás mnohé překvapí.
Proto je nutné nadále na sobě pracovat a především se zbavit strachů.
Z tohoto důvodu umístím dnes v mém kanálu nové video o energetických tajemstvích.
Zůstaň v klidu a buď pozitivní!

29.05.2024

Newsletter: 
ČERVEN 2024
Milí přátelé po měsíci v Úplňku ve Střelci sílí nyní tlak na naši psychiku.
Ohnivá energie Marse, aspekty Berana a neklidná energie Blíženců nám jakoby nedovolují učinit rozhodnutí. V letošním měsíci červnu prožijeme silnĕjší diskuzi sami se sebou při hledání toho, co je správné.

Nĕkteří z nás nemají už kapacitu přijímat další informace.
Proto jsem se rozhodla sepsat několik bodů o tom, jak se udržet ve vyšších vibracích, protože ty jsou zárukou našeho tělesného zdraví a duševní rovnováhy v této  náročné době.
Video "Vyšší vibrace" najdete v mém youtube kanálu.

V mé vebové stránce jsou nyní v kalendáři uvedeny nové termíny:

 • 06.-08.06. CZ/Prag 6/Hotel Pyramida/ "Osobní porady/coaching"
 • 06.06."Praha 2/Budečská 2/
  18 h 30 Přednáška: "Výživa/Typy lidí/Genetika/Redukce váhy/Psychické faktory"
 • Přihlášky/Info:
  liba.drdakova@kombe.cz
  Tel.0777 214 010
 • 30.06.-01.07.It Süd Tirol/Hotel Saldur/Schluderns
  "Osobní porady/coaching"
 • 11.07.-13.07.CZ/Prag 6/Hotel Pyramida
  "Osobní porady/coaching"

Přeju vám všem vše dobré
Jarmila Amadea

05.05.2024

Newsletter Mai 2024:

Youtube kanal: 06.05.:
*"Der Mai & unsere Seele" "Květen & naše duše"

Es folgen/následují:
*Die Träume & unser Bewusstsein"
"SNY & naše vĕdomí" " 

"CZ Relikvien in Dresden"

CH Bäch 26.05.
Seminar:"Die Energie & die Selbtheilung"

CZ  Prag 2 Budečská 2 / 06.06./18.30 h
Přednáška:
"Výživa/typy lidí/redukce váhy/ind.faktory fyzické i psychické

CZ Prag 6/Hotel Pyramida 06.-08.06.
coaching/osobní porady

Liebe Grüsse aus Madeira / Zdravím z Madeiry
Jarmila Amadea

21.04.2024

Historie & Gegenwart
Historie & Souĉastnost

Neu im Kanal:
"April 2024" "
Novĕ v kanálu
"Duben 2024"

Aktuel:
Den 28.04.fahre ich nach Dresden um die Heiligen Gral Gegenstände wahrzunehmen (siehe Film als Beilage ).
Sie durften angeblich die Tschechei nie verlassen.
Mein Komentar wird dann mit den Film-Dokumentation im Kanal platziert.
🤍🖤🤍
Dne 28.04.pojedu do Drážďan se na svaté zednářské klenoty podívat a je vnímat.Údajnĕ nesmĕly opustit území Čech. Můj komentář k tomu najdeš poté v kanálu.

Odkaz k Filmu: "Korunovační kříž"

 

26.03.2024

Nové video na mém kanálu link zde:

Video na Youtube: "Velikonoce & 2. Kvartal" (CZ)

14.03.2024

Milí přátelé,
s prvním jarním dnem se dostanou mnohé věci do pohybu.
V mém videu "Tarot 1 kvartál" jsem uváděla, že bychom měli mít naši vizi, jak dále postupovat jasnou. Astrologie nám říká, že se v 2. kvartálu začne velkým tempem mnohé měnit.

I já jsem nyní zažila mnohé. Novĕ jsem uspořádala i svůj další program:

Od 02.04., poté 25.-27.04. budu pravidelně měsíčně dávat osobní porady v hotelu Pyramida, v Bělohorské ulici v Praze 6.
Zde jsem 7 let bydlela v době studia na vysoké školy. Kruhy se uzavírají.. 

Od dne 25.04. budu pravidelně dávat přednáŝky u Firmy PURE DISKRICT v Praze 2. Začínáme:  "Psychosomatika & sebeléčení".
Viz v rubrice Kalendář v mé veb: www.forumglobal.info.

Mnozí z vás ke mně přicházejí oslabení a unavení.
Proto jsem včera dokončila video "Energie & místa síly",  novĕ v kanálu.

Budou následovat: "Léčivé rostliny" a "Léčivá síla kamenů."

Je dobré a bude nutné se navracet zpátky k přírodĕ a učit se s její pomocí probouzet v sobĕ svého vnitřního doktora a zůstat ve své energii.
Používáme nyní v terapiích i nové metody v tomto smyslu.

Přeji vše dobré a pozitivní start do blahodárních jarních dnů.

Vše dobré 
Jarmila Amadea & tým

Video na Youtube: "Energie & místa síly" 1 Díl (CZ)

01.03.2024

Energie & 3 Oko & barvy

Existují světy viditelné a neviditelné.
Otevři své mediální schopnosti a používej svou intuici.
Toto video Ti k tomu pomůže.

21.02.2024

Cyklus Péče o tělo - kapitola 1

V měsíci únoru 2024 na nás silně působí hvĕzdné nebe.

09.02. Novolunní ve Vodnáři
14.02. Mars s Plutem
22.02. Venuše konjukce Mars, Chiron v Beranu.

Součastné přímé působení planet Ti klade otázku, kdo jsi, co chceš a vysílá lěĉící impulsy.

Starý svět se bortí a Ty máš právo na seberurĉení a využít ohnivou energii Marse na svou transformaci a nové začátky s tĕmi, kteří žijí ve Tvé frekvenci.

Planeta Pluto a Uranus pomůže a i donutí ke změnám a to jak u Tebe, tak ve společnostI.

Tabu téma přestávají existovat a po celý rok bude důležité pečovat o své tělo.

12.02.2024

HOROSKOPIA 2024 (CZ)

Milí přátelé,

dne 09.02.2024 prožijeme silné Novolunní ve Vodnáři. Proto jsem pro vás se svým technickým týmem zpracovala HOROSKOPIA 2024 pro každý měsíc. Najděte se podle data narození, ale i podle času si zjisti Tvůj ascedent. Ten Ti říká v jaké energii v našem světě žiješ a co taky Ty přitahuješ. Osvoboď se od toxických lidí a běž tam, kde Ti je dobře. Uděláš tím náš svět zdravějším a krásnějším.

04.01.2024

ASTRO 2024

Milí přátele, pracuji s astrologií přes 20 let a to, co nám sděluje mě stále fascinuje. Jsem Ryba s ascedentem Vodnář a těším se , že od 21.ledna zacíná sféra Vodnáře a my všichni se budeme otvírat pro nový způsob myšlení a i další sprirituélní vývoj. Já a můj tým vás budeme od konce ledna pravidelně v těchto dalších procesech podporovat.

Poslechněte si pozorně, co nás čeká.

Jarmila Amadea & Katerina &,Fabio

31.12.2023

Čínský horoskop (CZ)

Milí přátelé,

do 10.02.2024 působí na nás ještě podle čínského horoskopu energie Vodního zajíčka.

Poslechni si, jak tomu máme rozumět?

29.12.2023

ASTROLOGIE 2023 & Využití šancí (CZ)

Vstupujeme do nové epochy Vodnáře a rozŝiřujeme naše vědomí.

Děkuji Katce a Fabio Malfati za práci, krerou si dali s výběrem mých fotografií, o které jste si psali.

Přejeme vám všem krásný přechod do noveho roku!

23.12.2023

Štěstí & Smích (CZ)

Milí přátelé,
přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a přidávám ke sváteční náladě mé první video ze série "ŠTĚSTÍ". Smát se je důležité a také krásné. Pokud Vás naše video potěší, budeme rádi!

Jarmila Amadea & technický tým: Kateřina & Fabio

Dear friends,
Wish you a peaceful Christmas holidays and add to the festive mood my first video from the "HAPPINESS" series. Laughing is important and also beautiful. If you enjoy our video, we will be glad!

Jarmila Amadea & technical team: Kateřina & Fabio

04.10.2023

Newsletter: Říjen 2023

" PŘIPUSTIT ZMĚNU "

Energie slova "změna" nás bude doprovázet od 24. 10. do 23.12.

Slunce ve Vahách nás nutí svou osobní situaci přehodnotit a rozhodnout se v určitých směrech jednat.

Jde o to, abychom přinesli do našeho života rovnováhu.

Na některé z nás čekají velké životní změny a jejich osud se změní.

Dne 08. 10. zažijeme silný tlak kvadratury Marse, který přezkouší naši stabilitu.

Od 11. 10. není už Pluto retro.

Uvolní se tím napětí a to až do Novolunní ve Vahách, které bude dne 14.10.

To bude provázeno energií slunečního zatmění.

Tato síla je silná, neboť zároveň Saturn ve Vahách tlačí na naše vědomí.

Příštího půl roku budeme konfrontováni s naší stinnou stranou osobnosti.

Máme ji přijmout, abychom se mohli dále duchovně rozvíjet.

Vahám vládne planeta Venuše a ta očekává, že si uvědomíme svou sebehodnotu.

Každý dostane, co si zaslouží.

Přišel čas zaplatit své účty a vyřešit finance.

Venuše prezentuje také touhy a naši osobní přitažlivost.

Jak žiješ tělesně?

Dne 22. 10. vytváří Venuše trigon s Jupiterem a tím vznikne silná a pozitivní energie.

Měsíc v Úplňku v Býku dne 28. 10. společně se zatměním v Býku leží na ose "Býk -Štír".

Až do března 2024 budou peníze velké i světové téma.

Příště opět za 18 let.

Na Váhy, Berany a Štíry čeká kolotoč pocitů a poté životní obrat.

Panny, Střelci a Býci by měli jednat opatrné.

Energie zatmění přináší vždy šance rozšířit naše vědomí a přivádí nás k proměně.

Mezi 19. a 29. 10. bychom měli svou životní pozici přehodnotit.

Kde žiji?

Jak žiji?

Skrze energii zatmění se spojí Tvé vědomí s úrovní energie kolektivního vědomí.

Dne 22. 10. můžeme zažít osvícení a 31. 10. máme možnost na základě nových vědomostí náš život pozitivně urovnat.

Tato šance se nabízí jak ve vztazích, tak v práci.

Další pozitivní aspekty k tomu v tomto období přináší kompozice planet Venuše, Jupitera a Urana.

Pluto v Kozorohu rozrušuje stávající struktury.

Tato síla působí do ledna 2024.

Potom od ledna je Pluto ve Vodnáři a bude ovlivňovat nové uspořádání světa.

My žijeme v polaritě.

A i ta tmavá strana obsahuje světlo.

Jestliže se rozhodneš pro to dobré a Tvůj život pozitivně změníš, přispěješ k dobré kolektivní vibraci!

Brzy Ti sdělím jméno mého nového Youtube kanálu.

Denně Tě budu informovat, co vidím, prožívám a si uvědomuji.

I já chci totiž přispět k současným pozitivním proměnám.

 

V lásce

Jarmila

Amadea

www.forumglobal.info

 

Kalendář:

PRAHA HEFAISTOS

Myslíkova 16

5/6.10. Osobní porady

07.10.Seminář

"Štěstí & strach" ind. astro a více

27.10. Osobní porady

28.10. "Štěstí & strach" rodokmen /talenty/ zatížení a řešení

& s velkou radostí Vám oznamuji, že víkend pro Ženy Bohyně bude 11.11.a 12.11. ve Ville Praha 10!

 

Otevři ženo vílo přílohu!❣

16.09.2023

Newsletter: Podzim 2023
ANALÝZA / ČISTĚNÍ / STABILITA

"ANALÝZA"
Analyzuj svůj život a podívej se zpět.

Žiješ šťastně?

Jsi sám sobě věrný/á?

Anebo zůstáváš věrný/á svým starým programům a různým předsudkům, které Ti nedovolují žít Tvůj život?

Někteří lidé nevidí hlubší smysl ve svém bytí.
Mnozí ztratili kontakt se svou duší a tím své spojení se svými životními úkoly a svým osobním posláním.

Zemská energie Marsu v Panně, Jupitera v Býku a Luny v Kozorohu nás nyní na podzim nutí udělat rozumnou analýzu své současné životní situace.
Na základě toho bychom měli podniknout kroky ke změně.

Důležité planety byly déle retro a vytáhly na povrch stará témata.

Teď je na čase, abychom rozumně a ne dramaticky rozrušili dobře nefungující struktury a začali tvořit novou, stabilní základnu.

Trigon Slunce s Uranem podpoří tuto realizaci.

"OČISTA"
Tato hvězdná energie působí už od léta a tlačí na nás.

Je na čase rozrušit to, co nefunguje.

Když není v mikrokosmu harmonie, jak má vypadat skutečnost v makrokosmu?

Také naše kolektivní energie prodělává období zkoušek.

Co současně není stabilní, neudrží se a pokud nemáme doma stabilitu, rozpadne se i mnohé jiné.

"STABILITA"
Kdo má rád změny?

Říká se, že zvyk je "železná košile".

Ale nová báze vzniká až tehdy, když začneme dělat kroky kupředu.

Neptun v Rybách svádí k iluzím a tím i k sebeklamu.

Někteří jsou pomýleni, anebo hledají výmluvy, proč něco není možné.

Jiní ztrácejí kontakt k zdravému lidskému rozumu.

Z tohoto důvodu, a protože stále od svých klientů dostávám stejné otázky, jsem se rozhodla průběžně natáčet pro svůj nový youtube kanál krátká, informativní videa.
S touto prací začnu příští týden.

Slunce stojí v opozici k Neptunu a je nutné se nenechat k iluzím svést.

Naše oči přitom mají zůstat otevřené, abychom viděli, co se opravdu děje!
Jinak nedosáhneme kýženou stabilitu.

Život je pohyb a my bychom se měli vyvíjet.
Není vždy ale důležité, abychom všemu rozuměli, ale je třeba životu říci ANO!
K tomu patří city a intuice.

Bohužel zaměňují někteří lidé iluzi za intuici.
Jejich ego a nedostatečná práce na úrovni vědomí jim v tom stojí v cestě.

V druhé půlce září bude aktivováno téma vztahů.

Kvadratura Venuše se nás bude ptát na náš osudový partnerský vztah, ale také na naše postavení v práci.

Jaká je má hodnota?

Je můj partner se mnou na stejné úrovni?

Energie zatmění na ose " Beran - Váhy " sebou přináší potřebu, mít vedle sebe plnohodnotného partnera a tvořit rovnoprávný vztah.

Proto je i důležité zahojení starých ran a uvědomit si svou hodnotu.

V současných vztazích by měli především Blíženci, Berani a Váhy zvolit rozumnou strategii.

NOVOLUNNÍ
Od 15. září začne pro mnohé Panny nový důležitý životní cyklus.

Tyto silné konstelace budou nás ale všechny nutit, zamyslet se nad partnerskými vztahy a jednat.

ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMÍ
Zůstává zásadně rozhodující, abychom svou situaci posoudili upřímně.

V říjnu a listopadu na nás čeká náročné období, a pokud se nepodíváme nyní do svého nitra, nebudeme “očištěni”.

V těžké energii a s různými obavami nebude možné být energeticky schopni nové nároky zvládnout.

Nemůžeme utéct, a kdo není dnes připraven u sebe uklidit, nezvládne s přicházejícími výzvami svou stabilitu udržet.

KALENDÁŘ:
ITÁLIE
28. /29.9. Schluderns u Meranu/ ind.porady

ČECHY 5./6.10 ind.porady
Praha
7.10.Seminář
Astro-konstelace & Rodokmen
štěstí a strach

ŠVÝCARSKO
15.10. Bäch/ Seminář
Das Glück & die Angst

Vše dobré

Jarmila
Amadea
Misarova
www.forumglobal.info

06.09.2023

Newsletter ZÁŘÍ 2023

"VHODNÁ DOBA SE ROZHODNOUT"

Všichni jsme měli v posledních letech velkou příležitost konfrontace.

Střetli jsme se sami se sebou, a mohli "nově" nahlížet do svého okolí.

Někteří z nás prožívali tuto vlnu očisty vědomě a mnozí se doposud snaží pozitivně přispět ke zlepšení kolektivní energie.

Hvězdné kompozice v září podporují tyto upřímné snahy a od 04. 09. se vytvářejí na nebi průběžně výhodné konstelace.

Tyto podporují dobré záměry.

Po letech probouzení se a poznání, kde žijeme a co by se ještě mohlo stát, bychom měli pochopit, že každý je za svůj život sám zodpovědný.

Jeho okolí mu ukazuje, co přitahuje a kde stojí.

ƁERANY potkaly mnohé změny a čeká na ně ještě mnoho dalšího nového.

Měli by se více otevřít. "Připouštět změny" platí pro nás všechny.

BÝCI

Jejich úkoly, odpoutat se od materiálního světa a nesloužit hmotným statkům, aby se mohli dále vyvíjet, zůstávají.

Býci se zpravidla drží déle starých a osvědčených hodnot a struktur.

Kvůli tomu prožívají mnozí z nich dnes náročnější období.

BLÍŽENCI mají za sebou neklidnou dobu a jsou teď donuceni se spojit se svou duší.

Tím docílí emocionální stabilitu a najdou vnitřní klid.

RACI jsou velmi citliví a měli by se ze současného "chaosu" vnějšího světa stáhnout zpět.

Dále by měli vyvinout strategii, jak nakládat šetrněji se svou energií a vědomě to provozovat.

LVI budou nyní hvězdami rozmazlováni. Ty jim darují silnou energii pro uskutečnění jejich plánů.

Merkur mění od 16. 09. pozitivně své postavení a i on přispěje k tomu, aby se Lvům v nových projektech dařilo.

PANNA zažije po dvou posledních náročnějších letech ve svém Novolunní dne 15. 09. větší životní změnu.

Tato může ovlivnit její celý následný život.

Má být odvážná, zbavit se strachu, aby mohla svou budoucnost nově úspěšně uspořádat.

VÁHY jsou dobrotivé a hledají pozitivní aspekty v našem bytí na zemi.

Mohou být i naivní, protože touží po harmonii.

Možná zažily v posledních letech i konfrontaci se svým vnitřním emocionálním životem a svou nejistotou.

Nyní dostanou Váhy od několika planet silnou podporující energii.

ŠTÍŘI tak jako Lvi dostanou také nové šance.

Měli by teď život více vychutnávat, aby svůj vnitřní oheň cílevědomě mohli použít.

STŘELCI jsou momentálně neklidnější, neboť cítí, že na ně zanedlouho čekají výzvy.

Měli by se tak jako Raci stáhnout zpět, aby si vytvořili systematický plán postupu.

Potom se jim bude dařit.

KOZOROHOVÉ jsou také vnitřně neklidní a mnozí z nich mají za sebou náročné situace.

Měli by se zklidnit, jednat uvolněně na veřejnosti a zbytečně neztrácet energii.

VODNÁŘI by měli zůstat v jejich lehké energii, která nás všechny povznáší.

Lidé by se měli nyní zbavit toxických vztahů, odloučit se od starých struktur a dogmat.

Zůstaňte odvážní!

RYBY jsou dnes v oblibě.

Jejich intuice, sociální cítění a ženská energie na nás působí léčivě.

Mnohé Ryby se nyní podílí aktivně a užitečně na změnách naší společnosti.

 

Září nás všechny vybízí k rozhodnutím.

Podívejte se zpět!

Co je u mně v pořádku a co ne?

Žiji šťastně?

 

Plánuj obezřetně, protože od poloviny tohoto měsíce se bude Tvá realita odvíjet na základě Tvých rozhodnutích.

 

Od října prožijeme půl roku temna.

Půjde o naši budoucnost.

 

Využijte světelnou energii současného hvězdného záření.

Je to světlo, které nás bude provázet do jara.

 

Dnes máš ještě čas se na Tvou životní pozici podívat, zhodnotit ji a Tvou vizi, jak kráčet dál, si uvědomit.

 

Přeji Ti u toho hodně štěstí, pozitivní myšlenky a těm odpovídající činy!

 

Vše dobré

Jarmila Amadea

www.forumglobal.info

21.08.2023

Newsletter August 2023 :"MŮJ VNITŘNÍ HLAS"

Dne 01. 08. při Měsíci v Úplňku s kvadraturou Marse ve Lvu a s energií
Vodnáře se tázala naše duše:

- Kde a s kým chceš žít?

Tento proces bude trvat jeden celý rok.
Býk je v opozici ke Lvu a Váhy k Beranu.
Budeme řešit vztahy a své postavení v zaměstnání.
Nyní se nám otevírá Lví Brána a kolem 08. 08. budeme čerpat energii z otevřeného portálu do Novolunní ve Lvu dne 16.08.

Odpověz si na otázky:

- Jsi opravdu Ty sám tvůrce svého života?

- Žiješ ve svém srdci, anebo Tvé srdce strádá?

Pokud Tvá duše šťastná není, tak nemůžeš být v rovnováze.

Pozitivně nás nyní ovlivňuje energie planety Sírius, která přináší světlo a sděluje:

"Překonej stará dogmata a netrestej se.
Otevři se pro nové myšlenky a přestaň žít v iluzi."

Mezi 07. 08. a 20. 08. nás nenechá síla kvadratury Venuše s Jupiterem a Uranem v klidu.
Také počasí a politika budou pod tímto vlivem.
Tříletý cyklus 2020-23 končí a my máme dát příležitost vetší životní změně.
Chiron v Beranu po 51 letech přináší konfrontaci se starými ranami.
Je teď důležité uzdravení traumat z dětství.
Retro-Neptun nás obrátí k vnitřnímu světu.
Meditace nás v tomto procesu podpoří.
Léčení společnosti je podmíněno vyléčením jednotlivců.
Z toho vzniká kolektivní energie, a proto je důležité, aby každý z nás do Modrého Úplňku v Rybách dne 31. 08. na sobě pracoval.

Ke konci srpna dozní naše vnitřní osobní komunikace.
Bude třeba překonat karusel pocitů a mít konkrétní plány.
Dobrým rozhodnutím tato energie pomůže ke štěstí.
Retro-Venuše od 23. 08. bude chtít, aby ses nebál své city a témata pojmenovat.
Tvá víra a Tvé napojení na pradůvěru budou prověřeny.
Venuše se Tě do konce roku bude ptát, zda se máš rád (a), zda máš uspořádané své finance a jestli nežiješ ve lži.
Jde o propojení psychické a fyzické reality.
Pluto se přesunulo do Vodnáře a je potřeba být vděčný a mít v pokoře úctu k dědictví našich moudrých předků a morálním hodnotám.
Vím, že je pohodlnější setrvávat v daném stavu a nepřipouštět vývoj anebo nepohodlné změny, ale takovým přístupem v konstelaci Saturnu v Rybách, nepřispějeme k pozitivnímu vývoji našeho dalšího bytí na Zemi.
Jaká je Tvá osobní vize pro Tebe, Tvou duši a Tvou celou bytost?
Ráda se s Tebou setkám a v této náročné transformační době Tě podpořím:
Osobní porady ve dnech
31.08. a 01.09. v Praze Myslíkova ulice 16
"Hefaistos" ❤

Potom v září viz rubrika kalendář: https://forumglobal.info/kalendar/

Přeju Tobě a všem Tvým bližním hezké prožití léta.

Přihlášky na osobní porady v Praze a telefonické termíny přijímám na:
www.forumglobal.info v českém jazyce, mailem či via whatsapp a telefonem.

Vše dobré
Jarmila Amadea
Misarova

03.07.2023

Newsletter: Červenec 2023 SLUNCE-RELAX-VĚDOMÍ

Milí přátelé,

mnozí z vás se cítí unavení a stahují se do sebe.

Už nechtějí ani nic slyšet.

Je to, či to byl plán?

Být vnímavý, obezřetný a posuzovat nové informace je důležité.

Upozorňuji své přátelé, aby před realitou nezavírali své oči.

Jinak se jeden den ráno probudíme a překvapí nás nepěkná realita.

Potom už nebudeme mít právo něco říct a nikdo nás nebude poslouchat. Nyní, když přistává Pluto do Vodnáře, nás čeká nová epocha.

Astrologické konstelace jako Saturn v Rybách a stejně i několik konjunkcí v letech 2025-26 přinášejí nadějné aspekty.

Tyto můžeme z hlediska polarity na zemi využít a osvobodit se, anebo na druhé straně se nechat zotročit.

Uran je vládcem svobody milujícího Vodnáře, zde jde o energii revoluce a transformace.

Starý svět se boří a my máme v rukách, co se s námi stane.

Frekvence planety Země je 27.4 Hz a každý rok stoupá hranice nutné vibrace, kterou potřebujeme k přežití.

V Tibetu jsem litovala chudé lidi, kteří se po staletí nesměli koupat. Na druhé straně si kněží holili hlavy, aby mohli intenzivněji vstřebávat sluneční paprsky.

Právě nyní začínají na slunci největší erupce od počátku jejich měření.

Tesla říkal, že světlo je tón éterického světa.

Nenechejme se zavřít, pojďme ven a vychutnávejme slunce a světelné paprsky!

Vypoťme jedy z těla …

Slunce k nám přivádí životní energii, která vychází ze stlačeného vodíku a to nám i ukazuje, jak bychom mohli např. volnou energii získávat.

Tato "laserová energie" se nyní v laboratořích testuje a vývoj rychle pokračuje.

Za několik let tu budeme mít čisté zdroje energie.

Ano, na podzim a především v roce 2024 se bude o mnohém rozhodovat.

Vyjděte ze svých domovů a nechte léčivé světelné paprsky rozpustit vaše tmavé myšlenky.

Myslete na to, že každá myšlenka je nositelem energie a obsahuje léčivou či ničící energii.

Každý z nás je zodpovědný za svůj život, ale i za život celého kolektivu.

Máme teď před sebou dva měsíce tepla a slunečních dnů a odpočívejme, abychom se na to přicházející připravili.

Krásné prázdniny a poslouchejte, co se děje, protože vždy existuje nějaké řešení.

Zůstávejte pozitivní - to prý vykazuje obzvlášť velké frekvence!

Tvá Jarmila Amadea

https://forumglobal.info/meditace/

https://forumglobal.info/kalendar/

08.06.2023

Newsletter: ČERVEN 2023 "Moje strategie a má vize"

Od 01.06.je planeta Jupiter v Býku s konjunkcí v Rahu.
Je potřeba přehodnotit vlastní strategii.

Úplněk 04. 06. ve Střelci se současným postavením planety Merkur nám bohužel nedává velké šance ke vzletům.
Téma je uvědomit si, co se poslední dva roky stalo a kde a v jakém procesu se nyní nacházíš Ty.
Jaká je Tvá další konkrétní vize pro Tvůj vlastní život?
Retro Saturn v Rybách a od 12.06. Pluto v Kozorohu nás upozorňují na nečekané události, které nás mohou překvapit.
A dávejme pozor na naše děti! Ochraňujte je.

Dne 18. 06. od Novolunní v Blížencích nám dává i energie Marse ve Lvu sílu pro převzetí osobní zodpovědnosti za své skutky a jednání.

Přemýšlej, co si přeješ a jak žiješ.

Dostáváš k tomu průběžně i stále velké množství informací.

Posuzování dění na naší zemi i z vědeckého pohledu už není lineární, nýbrž cyklické.
Každých 11 600 až 12 800 let byla velká potopa a i náhlá doba ledová.

Nyní jsme v podobné konstelaci a změna magnetického pole zaznamenává 40 až 50%.

Od července očekáváme, a to až do května příštího roku, nejsilnější sluneční aktivity od počátku jejich měření.

Naše kovové zemské jádro se každých 60-80 let zastaví a otáčí. Právě teď mění svůj směr.

600 km pod zemí se zaplňují velké prostory vodou.

Každých 70 hod zaznamenáváme všude po světě zemětřesení o síle alespoň 4.5 stupňů.

NASA vydala prohlášení, že za posledních 9 let se teplota na zemi nezvýšila ani o jeden stupeň a že za 10 let se údajně zvedla hladina oceánů pouze o 1.1 cm.

Člověk sám na zemi ovlivňuje prý tyto procesy jen o ca 3%.

To ale neznamená, že naše chování a myšlení nic nemění.

Zdraví lidé nepřejímají názory jiných, ale kladou si nové otázky, přehodnocují a učí se.
V tom mnozí objevují i smysl bytí na zemi.

Myšlenky a impulsy přivádějí energii na naší planetě do jiné frekvence a každá myšlenka se dá měřit.

Objevujeme, že existuje několik struktur vody, a že voda z hloubky 1800 m jako např. v Dolomitech v Itálii, anebo voda vyčištěná pod pyramidou a jejím ionizovaným kyslíkem, je strukturně čistá a zabíjí rakovinové buňky a očistí tělo.

Příroda je moudrá a mocná a stále hledá a nabízí řešení. Nacházejme je i my v našem přemýšlení a chování.

Novolunní v Blížencích nás budou s Merkurem ovlivňovat až do podzimních měsíců.

V říjnu bude možné vyjednávat a uzavírat úspěšné smlouvy.

Teď je lépe i osobně méně obchodovat, ale především si uvědomit, co je podstatné.

Vyvíjejte osobní strategie a zachovejte klid.

Děkuji za krásné ohlasy, týkajících se mé rubriky Meditace.
Nacházíte v nich klid a v něm je síla.

Kde ještě bojuješ?

Uč se pozorovat dění kolem sebe s nadhledem, zachovej vnitřní rovnováhu a rozdávej harmonii kolem sebe.

Potřebujeme to nyní v této energeticky náročné době všichni.

V Praze vás ráda osobně uvítám dne 29. a 30. 06. v Myslíkové ulici číslo 16 "HEFAISTOS"
a zde budeme 01. 07. spolu na mém semináři nacházet Tvůj klid a Tvou osobní sílu pro uskutečnění vize, která Tě bude naplňovat a dělat Tvou duši šťastnou.

Astrologicky máme šanci, že se různé války na podzim mohou ukončit.
Buďme pozitivní.

Nyní bude léto, dny se prodlužují, vychutnávej,
nabíjej se a raduj se.
Smích a radost jsou nakažlivé.🌞

Vše dobré

Jarmila Amadea

www.forumglobal.info/meditace/

14.05.2023

Newsletter KVĚTEN 2023 "POTENCIÁL & VIZE & REALITA & HODNOTY"

Každý z nás nosí své dary v sobě.

Cesta sebepoznání je cestou k objevení způsobu, jak naložit se svou energií a být prospěšný i pro celou společnost.

5.5. Úplněk ve Štíru měl především vliv na ty, kteří žijí v závislosti.
V roce 2005 byla stejná konstelace.

Měsíc v zatmění vybízí k osobnímu ujasnění tvých témat manipulace a sebekontroly.
Dokázal/a jsi se v posledních letech osvobodit?

Jupiter přináší vize a ty jsou spojeny s naší intuicí.

Jupiter svou energií znásobuje a objevíš-li své ambice, pomůže Ti při Tvém sebeurčení.

Jupiter v Býku nás vyzývá k objevení vlastních kvalit a jejich využití v reálném světě.

Uran byl spolu s Jupiterem v Býku v letech 1940-1941.
I dnes se nacházíme v podobném období napětí a hospodářské krize.
Jde o boj, který začíná uvnitř každého z nás.
A záleží na úrovni tvého poznání.

19.05. Novolunní v Býku nás všechny ovlivní na půl roku na materiální úrovni a v plánování nových projektů i jejich realizování.

Býky bude tato energie provázet po dalších 12 let.
Od 26.05. přijdou další impulsy a retro postavení planety Venuše bude přes léto mít vliv na snížení hodnot peněz.

Budeme nuceni se zamyslet a navracet se k pravým hodnotám našeho bytí na zemi.

Jupiter v Býku nastupuje dne 17.05. a bude působit do 25. 05. 2024.

Krize společnosti, pád nefungujích a neprosperujících struktur a cíl najít fungující řešení začíná také vždy u každého z nás.

Nemusíte chodit stávkovat a pokřikovat někde venku, začněte v tichu se dívat do sebe.

Nemusíte se koukat na tv, ale otevřte oči uvnitř sebe.
Tam spatříte svůj vnitřní boj a uvidíte, co si vaše duše přeje.

Ve svém nitru najdete inspirativní impulsy pro zdroje vaší energie.

Kreativita Tě přivádí k intuitivnímu vnímání světa a sebe samého.

Ráda se s vámi v setkám:
Praha/Myslíkova 16 HEFAISTOS:

24-26.5.
Osobní porady

27. 05.
Kurs:
SEBELÉČENÍ/MEDITACE/AURA

28.05.
Písek
Areál Otavarena:

Kurs: "ENERGIE-POTENCIÁL-BLOKÁDY-REŠENÍ"

29.05.Písek/
Otavarena
Osobní porady

Přeju vám všem, milí přátelé, krásné, pozitivní a inspirativní májové dny.

Jarmila Amadea

20.04.2023

M E D I T A C E

RELAX - SPÁNEK –STRACH

Jedinečné meditace v šesti jazycích

Milí přátelé,

v dnešní době transformačních procesů je důležitá emocionální stabilita.

Je nutné zůstat v klidu a ve své energii.

Pro mnohé je to náročné a přicházejí ke mně unavení, nemohou spát a mají obavy.

V klidu je síla.

Hudba má léčivé účinky. Spojila jsem tóny s vibrací těla a napsala texty, které ti já a moji přátelé v šesti jazycích předčítáme.

Mé meditace jsou jedinečné jako okamžiky, které v životě prožíváme.

Uvolni se, lépe spi a poslechni si v meditaci strachu návod, jak máš meditovat a pracovat

s tóny a barvami.

Jsem v této náročné době s Tebou.            

Jarmila Amadea Misarová

https://forumglobal.info/meditace/

20.04.2023

Milí přátelé,

před rokem jsem navštívila s mou milou kamarádkou, paní Mudr.Hankou Sirotkovou,
největší pyramidu na světě v Bosně.

Přikládám vám o tom dokumentární film.

https://youtu.be/ZcuFmlSZFDQ
V součastné době mám velkou radost z vašich reakcí  na můj meditační program.
Dokážete se uvolnit a zbavujete se svých strachů!

Ano, taky jsem to vytvořila po 22 letech svých tetapeutických zkušeností.
   
Začátkem června pojedu do Dánska a těším se na to, jak se s vámi o své zážitky  podělím.

Přeju vám všem hezký start do přicházejících teplých měsíců.

Milé pozdravy
Jarmila Amadea

02.04.2023

ASTRO - DUBEN 2023

Milí přátelé,

v roce 2019 jsem vám říkala, že budou padat masky.

V příštích letech nás bude silně ovlivňovat konstelace Saturnu v Rybách.

Uvěznění ve starých strukturách bude rozrušeno.

Energie planety Neptuna zničí to staré.

Naše city se nyní transformují a léčí.

Nacházíme se v podobné situaci, jaká byla ve francouzské revoluci (1789) a v USA (1776).

Povstání a ničení.

Budeme dnes chytřejší?

Dřívější zkušenosti a spirituální vývoj nám ukazují, že nad technologií vládnou kosmické síly a zákony.

Tranzit Pluta ve Vodnáři a konjunkce Saturna s Neptunem v Beranu přináší ekonomický kolaps.

Snahy nás ovládnout mohou ztroskotat, neboť i na nejvyšších úrovních bojují dobré síly.

Kdyby tento boj stále neprobíhal, tak při množství zbraní a jedů na naši zemi bychom už zde

nebyli.

Pokud neodvrátíme od současného dění náš zrak a budeme očekávat konfrontaci s rozšířeným vědomím, máme šanci.

Ráda se s vámi opět setkám v Praze v Myslíkově ulici č.16 "HEFAISTOS"

a to ve dnech:

27. a 28.04. "Osobní porady"

a v neděli dne 30.04. Kurs

SINGLE & PARTNERSTVÍ "Vnitřní žena & vnitřní muž: A co si přeje má duše? (i s Aura systémem).

Těším se na vás, tyto kursy nás všechny blahodárně nabíjejí.

V květnu:

25.a 26.05. "Osobní porady"

a v sobotu dne 27.05.  Kurs "MEDITACE" Balance-léčení aury-léčení těla s ind. meditací  a více.

 

Přeju vám vše dobré a více sluníčka venku i uvnitř.

 

Jarmila Amadea

www.forumglobal.info

Aktuality

02.04.2023

Milí přátelé, 

Duben jsem zahájila včera v Praze s 15 báječnými lidmi a ukázala jim i speciálnî Aura systém, aby viděli, jak se demonstrují myšlenky v našich tělech, jeho reakcích a funkcích orgánů.

V našem životě hledáme či najdeme toho správného partnera, anebo jsme déle "nechtěně" single, či vázne konverzace v našich stávajích vztazích.

V neděli dne 30.04 dám v Praze v Myslíkově ulici č.16 u firmy Hefaistos denní seminář SINGLE & PARTNERSTVÍ. Ano, v první řadě jde o vnitřní vztah sám se sebou a vědomou práci s ženskou a mužskou energií v nás samých.

Na osobní konzultace dne 27.04. a 28.04. se můžete začít hlásit.

Přeju vám všem dobrý měsíc duben a moc děkuji za krásné reakce na mou novou rubriku MEDITACE.

Mějte se moc hezky.
Zdravím všechny!

Jarmila Amadea

11.03.2023

ASTRO BŘEZEN 2023
Milí přátelé

Dne 07.03. nám Měsíc v úplňku v Panně přinesl dobrou energii.

Máme teď za úkol mnohé procesy roztřídit či ukončit.

Po 30 letech je planeta Saturn v Rybách (doposud byla ve Vodnáři) a my máme nyní naše záměry uskutečnit!

Mezi 11. a 15.03. přinese konstelace Jupitera a Chirona léčivé aspekty a měli bychom je využít.
Po 240 letech bude Pluto ve Vodnáři a spolu se Saturnem v Rybách bude to stávající rozrušeno a my máme šanci se léčit.
Nový rok vystartuje astrologicky mezi 20.03. se Sluncem v Beranu a 21.03. s Novolunním v Beranu.
Rozrušení starého světa, léčení a vytváření nových struktur, abychom náš svět prožili a objevili ho intenzivněji a více spirituálně - to přináší energie koncem měsíce.
To nám dá sílu a impulsy pro další roky.

V mých webových stránkách najdete novou rubriku: "MEDITACE".
V šesti jazycích si můžete jednotlivě či všechny tři jako balíček objednat.

"RELAX - SPÁNEK -STRACH.
https://forumglobal.info/meditace/relax/
https://forumglobal.info/meditace/spanek/
https://forumglobal.info/meditace/strach/

Chci tím pomoci mnohým, kteří mě vyhledávají.

Dne 30. a 31.03. dávám konsultace v Praze v Myslíkově ulici 16 / Hefaistos a dne 01.04. denní seminář LÉČENÍ & SEBELÉČENÍ s Aura-systémem live.

Přeji všem jen dobré.

Jarmila Amadea

28.02.2023

rozhovor s Jarmilou Amadeou

1. díl: 

https://www.youtube.com/watch?v=69c4itt5tBg

2 díl: 

https://youtu.be/Jqv5XwXhnhU

06.02.2023

Newsletter: ÚNOR 2023
"V Ý Z V A"

03.01.2023

Newsletter: "VĚDOMÍ V ROCE 2023"

Milí přátelé, vítejte v roce 2023.

Přes 20 let se zajímám o astrologii, která mě od počátku fascinovala se svými výpověďmi.

Jak mohli lidé před více než deseti tisíci lety tolik vědět a jak to, že jejich výpočty platí až dodnes?

Astrologie ani Numerologie nám ale neřeknou, zda budeme šťastní.
To rozhodují jiné energie ať v nás, či okolo nás.

Astrologie, anebo vykládání karet, můžou ovlivnit do určité míry naše myšlenky.

Pomůcky, které nám zde naši předci zanechali, dokazují, že se procesy na naší zemi opakují.
Jedná se o cykly.

Na jaře 2022 jsem se byla podívat v Bosně na údajně největší pyramidu světa, která už tu byla před potopou.

Na mých cestách do Tibetu, Egypta či Mexika jsem cítila jedinečné pyramidální energie a proto s nimi dodnes pracuji.
Pomáhají mně i jiným vnímat a cítit energie, které sice nevidíme, ale které existují.

Dávám kurzy o rozšiřování vědomí.

Co je to vědomí?
Proces vědomí začíná u myšlenky.

Myšlenka je koncentrovaná energie.
Tato vznikla z mého vlastního subjektivního vnímání a byla ovlivněna i kolektivní energií.

Všichni jsme spojeni.

Naše vědomí prověřuje realitu na zemi s pomocí našich pocitů. Naše schopnost smyslově a emocionálně vnímat mění vypočitatelnou realitu.

My se snažíme svou realitu vytvářet, to ale podléhá iluzím.
My jsme jen subjektivní pozorovatelé, kteří mají omezené možnosti dle svého vědomí a schopnosti se vcítit.

Energie myšlenky se dá změřit.
Její vibrace závisí na úrovni tvého vědomí a na tvé svobodné vůli.

Myšlenka vykazuje vibrace, spojuje se se světlem a proniká do prostoru.
Vytvářejí se vibrace elektromagnetického pole.

Proč to píšu? Protože je na čase vystoupit z lineárního pojetí světa.

Máme výpovědi kvantové fyziky a realizujeme, že výpočty současné vědy, která se bohužel opírá jen o materiální 3D, už nestačí. Vývoj jde dál.

Myšlenkové procesy mnohých jedinců ve stejných vibracích se zvyšují a spojují.

Čím dál více lidí se ladí na jiný, ten pro nás neviditelný a neměřitelný svět.
A tak dochází k rozšiřování vědomí jedince a skupin.

Ve svých kurzech říkám: „Neznamená, že když něčemu nevěříš, že to neexistuje.“

Konfrontujeme zde naše vědění s tím, čemu věříme.
Tak dochází k transformaci.
Velkou roli v ní hrají slova.

Slovo je symbol vyjádření mého subjektivního stavu a toho co jsem schopný pozorovat.

Při komunikaci dochází ke spojení se s druhými a my si ověřujeme a uvědomujeme svou realitu.

V seminářích malujeme například strom.
Překvapuje nás vlastní výpověď a pojetí úkolu jako i použité barvy.
Vzniklá analýza a řešení dalšího postupu je pouze individuální.

Každý to vidí jinak.

Každý je strůjce osudu svého, svého stromu života.

Bylo dokázáno, že nemocní se v blízkosti stromu rychleji uzdraví a že dokonce stačí i dát obrázek stromu k lůžku pacienta a tato energie jeho léčení urychlí.

Je dokázáno, že jedinec se silným hlasem a silnými vibracemi rozhoduje o chování skupiny. Tento přejímá vedení a přispívá ke vzniku masové energie a jejímu cílenému nasazení.

Proč to říkám?
Protože přichází doba, kdy intuice, zvýšená pozornost, sensibilita a naše emocionální úroveň budou čím dál důležitější pro transformaci naší společnosti.

Není rozhodující, kolik lidí se nechalo ovládnout, ale důležitá je míra vibrace těch, kteří nás mají vést.
Ne kolik, ale jaká bude kvalita a výsledná síla vibrace těchto lidí.

Proto je dnes potřeba zbavit se strachu a osvobodit se od starých struktur a předsudků, které blokují naši mysl a vibrační vývoj naší celé bytosti.

Uvědomte si, že neexistuje lineární reinkarnace. Ty jsi nebyl(a) jeptiškou a pak pirátem, ale vše je teď a tady. Vše je stále přítomné.

Dědictví našich předků je v každém z nás a záleží jen na tom, jak s ním naložíme.

Záleží na každém jednotlivci, zda se osvobodí ze závislostí, aby jeho duše byla šťastná.
Duchovní vývoj je možný jenom tehdy, když jsme schopni pozorovat sami sebe a svou duši.

V současné době pracujeme s klienty především na osvobození se od strachu, na emocionální stabilitě a cílevědomě si připouštíme změny a další vývoj.

Mnozí z vás si dělají starosti, ale ty si vyrábíte sami.

Myšlenka tě ovlivní a přivede do pohybu řetězec dalších myšlenek, které mají jistou frekvenci.
Pokud budou tyto plné obav, nepřitáhneš a nezažiješ to pozitivní.

Jsi strůjcem osudu svého.

Někteří z vás se bojí války.

Přestaňte válčit se sebou, zklidněte se a dospějete k myšlenkám s vyšší frekvencí.
Tím pomůžete i k pozitivní transformaci naší doby.

Vím, že nic nevím.

Běžte do pokory a začněte více cítit sami sebe. Poté budete lépe vnímat i jiné a přitahovat lidi s vyšší vibrační frekvencí, jasnější myšlenky a pozitivní zážitky.

O vládu materiálního světa bojují nyní za našimi zády různé skupiny bohatých a mocných jedinců. Ale kdo bojuje o moc, nechce se dělit a chybí mu vysoká frekvence vděčnosti a pokory.

Nechme je bojovat, vysílí se.

Může úspěšně řídit náš svět umělá inteligence?

Nejgeniálnějšímu počítači chybí empatie.

Na vysoké škole jsem psala počítačové programy, které se jevily bezchybné.
Přesto se musely stále opravovat, neboť člověk, tvor emocionální, „nelogicky“ zmáčknul tlačítko materiálního výpočtu, které pracuje jen s jedničkou a nulou.

Ale i kdyby se ve vícedimenzionálním pojetí dokázal vyvinout počítačový systém s přiřazením emocí na nějakém stupni, věřím, že nad existencí na zemi vládne vyšší moc.
Je neviditelná, všude přítomná a zkouší nás.

Existence morálního kodexu je nám vštípena.
Ten, kdo ho dodržuje, jedná svědomitě, vědomě neubližuje, chápe a vnímá pokoru a dostává se z tmavého tunelu nevědomí do frekvence lásky.

Těším se na rok 2023!

Bude to další stupeň rozšíření vědomí, očisty, obohacení a náš další společný krok k osvobozující frekvenci lásky.

Vše dobré,
Jarmila Amadea

15.12.2022

Newsletter: VÍTEJTE V ROCE 2023

Milí přátelé,

loučíme se s rokem 2022, ale Saturn ve Vodnáři zůstává až do března roku 2023. Spolu s Jupiterem nás nutí přehodnotit staré struktury, které nefungují.

Koncem března vstoupí Saturn do Ryb a pomůže nám pochopit smysl dění.

Budeme citlivější a intuice bude pro nás stále důležitější.

V květnu se Jupiter přesune z Berana do Býka. Téma bude hledání ekonomických řešení, která by vedla ke stabilitě.

Rok Vodního zajíce a Černé kočky má být klidnější.

Uvědomíme si, že nám stres energii bere.

Otevřou se v nás staré rány a budeme vnímat pravé hodnoty.

Cíl zůstává získání vnitřní rovnováhy.

Na individuální astro-porady se můžete u mně objednat i telefonicky.

Těším se s vámi na napínavý ohnivý rok.

Do jara je potřeba pracovat na sobě a zachovat klid, neboť ohnivý bojovný Mars převezme od konce března definitivně svou vládu a může nás v mnohém překvapit.

Přeju vám všem hezké a klidné vánoční svátky.

Hvězdná obloha je poklidnější a také záleží na každém z nás, jak se cítíme a co pro sebe a své okolí s láskou činíme.

 

Vše dobré

J.A.Misarova

6.12.2021

J. A. Misarova v Českém Rozhlase - Na vlnách ČRo Dvojka - rozhovor 12.12. v 18.30 hod

Tématem je pohled na ženství, pojem "bohyně" a co je podle nich pro ženy na této cestě důležité.

5.8.2021

Audiokniha FORUM PLUS k objednání v našem e-shopu

Namluvena paní Misarovou, ke stažení a poslechu ve formátu mp3, viz odkaz zde:

Sledujte nové termíny v kalendáři zde:

13.5.2021

Knihu FORUM PLUS je možno kupovat v e-shopu zde https://hefaistos.eu/obchod/seminare-myslikova-materialy/jarmila-a-misarova-forum-plus/.

Kniha vám bude zaslána poštou, kurýrem či bude k vyzvednutí v  prodejnách. Platit lze kartou, bankovním převodem či dobírkou. 

26.4.2021

Brožura PYRAMIDY ve slovenštině níže ke stažení ve formátu pdf.

29.10.2020   Český rozhlas Vltava

J. A. Misarova v povídání s režisérem Miroslavem Buriánkem a dalšími hosty o intuitivní fotografii.  
Délka audia 57:16, J. A. Misarova ve dvou vstupech v minutě 22:30 a 42:30.

Český rozhlas Vltava 29.10.2020, možnost přehrát audio, viz link níže